A Magyar Szabadság Éve

Helmut Kohl – Az egyesítés kancellárja

A rövid 20. század történetének egyik legsikeresebb periódusa – kevés volt belőle – volt az az időszak, amely az 1980-as évek végén vette kezdetét a közép-európai országokban zajló antikommunista forradalmakkal, s amelyek végül elvezettek Európa újraegyesítéséhez. Ebben a folyamatban kiemelt szerepe volt Helmut Kohlnak, a Német Szövetségi Köztársaság kancellárjának, aki jól tudta, hogy a német egység nyitja majd meg az utat Európa újraegyesítése felé. A kancellár politikai szerepvállalását bemutató, a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány gondozásában 2016-ban megjelent tanulmánykötet Helmut Kohl történelmi teljesítménye előtt tiszteleg.

„Az események akkori alakítói közös hőseinkké váltak.” – fogalmaz nyitó tanulmányában a kötet szerkesztője, Schmidt Mária Széchenyi-díjas történész. Eseményekben pedig nem volt hiány, egyes esztendőkben, így például 1989-ben nem telt el olyan hét, hogy legalább egy, de inkább több bejegyzés ne íródjon a történelem lapjaira. Ezek a történések egytől-egyig közös sikerei voltak a térségben élőknek, s a közös sikerek elérése mögött közös hősök álltak. Ilyen volt Helmut Kohl kancellár. Orbán Viktor miniszterelnök kötetben szereplő tanulmányában a gondviselés bizonyítékaként értékeli a kancellárt és történelmi szerepét: „Németország 1989–90-es sorsfordító óráiban Helmut Kohl állt az NSZK élén, ami a gondviselés bizonyítéka a számunkra.”

Helmut Kohl 2015-ben ünnepelte 85. születésnapját. Tiszteletére a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány, valamint a Konrad Adenauer Stiftung közös tudományos konferencián emlékezett meg a német államférfi életéről. Egy évvel később, a tanácskozáson elhangzott előadások tanulmánykötet formájában is megjelentek, a Közalapítvány gondozásában. A kötetben a politikai élet, a diplomácia és a történettudomány képviselői méltatják és elemzik Kohl kancellár politikáját. Kohl történelmi szerepét valamennyi tanulmány szerzője úgy értékeli, hogy az nem csupán hazája, de egész Európa történelmében meghatározó volt. Tizenhat éves regnálása stabilitást biztosított hazájának, de garantálta a kiszámíthatóságot az egész kontinens számára. Hazáját – és Európát – felkészítette az újraegyesítésre, majd azt követően mindent elkövetett, hogy Közép-Európa mihamarabb felzárkózzon a nyugati országokhoz, hiszen tudta azt, hogy Európa stabilitása csakis így biztosítható hosszú távon.

A kötetben szereplő tanulmányok részletesen elemzik Kohl belpolitikai döntéseit, a német és az európai egység érdekében tett erőfeszítéseit. Szinte mindegyik tanulmányban megjelenik a magyar vonatkozás. Kohl hivatali ideje alatt a német–magyar kapcsolatrendszer virágkorát élte. A kancellár tisztában volt Magyarország fontos geopolitikai helyzetével Közép-Európában és a rendszerváltoztatás magyar politikai elitje is tudta azt, hogy Európa újraegyesítése, csakis a német egység helyreállítását követően történhet meg. Így a két ország közösen segítette egymást céljai elérése érdekében. Ebben volt óriási szerepe Helmut Kohlnak, aki a közép-európai szovjet megszállást elismerő baloldali „ostpolitik” (keleti politika) helyett, önálló államokként tárgyalt a térségben élő országok vezetőivel. S ehhez kellett a rendszerváltoztató magyar politikai elit előrelátása és bátorsága is, akik nyitottak voltak Bonn kezdeményezéseire.

„Helmut Kohl korunk egyik legműveltebb és legszélesebb látókörrel rendelkező államférfija. Nem csupán a német egység megteremtőjeként alkotott maradandót, de sokat tett a kettéosztott Európa újraegyesítéséért is. Kohl kancellár hitt az Európa ízét és kulturális sűrűségét adó nemzeti identitások megőrzésének fontosságában. Úgy őrizte meg rajna-pfalzi kötődéseit, hogy közben ízig-vérig német maradt, és úgy volt német, hogy közben kevesen voltak európaiabbak nála.” – olvashatjuk a kötet fülszövegében. Egyszerre megmaradni németnek, európainak és ráadásul sikeres politikusnak. Helmut Kohl történelmi teljesítménye a bizonyíték rá, hogy nem is lehetetlen ez a hozzáállás.

Balogh Gábor

 

Schmidt Mária (szerk.): Az egyesítés kancellárja. Németország és Európa. KKETTKK, Bp. 2016.

A kötet a Terror Háza Múzeum webshopjában, ide kattintva megvásárolható.

Borítókép: Wikimedia Commons