A Magyar Szabadság Éve

Forráskiadványok

 • A demokrácia alternatívái hazánkban. Az MSZMP és a Magyar Demokrata Fórum képviselőinek vitafóruma a Politikai Főiskolán, 1989. január 20-án. Kossuth, Bp. 1989.

 • A HITEL c. folyóirat repertóriuma 1988–1992. (https://hitel.archivum.retorki.hu/repertorium) (2019. január 15.)

 • A rendszerváltás a Magyar Szemlében. Válogatás, 1992-2002. Válogatta: Gróh Gáspár és Kodolányi Gyula. Bp. 2003.

 • A rendszerváltás évei, 1987–1990. Kiállítás a Magyar Országos Levéltárban. (katalógus) MOL, Bp. 2009.

 • Az MSZMP KB 1989. évi jegyzőkönyvei. I-II. Magyar Országos Levéltár, Bp. 1993.

 • AGÓCS Sándor (szerk.):

  Lakitelek, 1987. A magyarság esélyei. A tanácskozás hiteles jegyzőkönyve. Antológia-Püski, Lakitelek, 1991.

 • ANTALL József:

  Modell és valóság I-II. Athenaeum, Bp. 1994.

 • BARÁTH Magdolna – RAINER M. János (szerk.):

  Gorbacsov tárgyalásai magyar vezetőkkel. Dokumentumok az egykori SZKP és MSZMP archívumaiból, 1985–1991. 1956-os Intézet, Bp. 2000.

 • Beszélő. Összkiadás, 1981-1989. 1-3. köt. Sajtó alá rendezte: HAVASY Fanny. Bp. 1992.

 • BÉKÉS Csaba – BYRNE, Malcolm (szerk.):

  Rendszerváltozás Magyarországon 1989–1990. National Security Archive – Hidegháború-történeti Kutatóközpont – 1956-os Intézet, Bp. 1999.

 • BOGNÁR József (szerk.):

  Hordót a sajtónak! Rendszerváltás a hírközlés tükrében. Hunnia, Bp. 1992.

 • BOZÓKI András (szerk.):

  A rendszerváltás forgatókönyve. Kerekasztal-tárgyalások 1989-ben. Dokumentumok. I-VIII. kötet. Új Mandátum, Bp. 1999-2000.

 • BOZÓKI András (szerk.):

  Csendes? Forradalom? Volt? Az ELTE Jogszociológiai Tanszék, az ELTE Szociológiai Intézet és a Bibó István Szakkollégium 1991. június 5-6-i konferenciájának előadásai és vitája. T-Twins, Bp. 1991.

 • DÉVAVÁRI Zoltán – KAJDI József (szerk.):

  A kormányzás fókuszában. Iratok a Miniszterelnöki Hivatal történetéhez (1990–1993). Veritas, Bp. 2019.

 • GUBCSI Lajos:

  4 nap, amely megrengette az országot. 1989. október 5-9. MSZMP - MSZP. Agria Kiadó Kft. Eger, 1989.

 • KECSKÉS D. Gusztáv:

  Brüsszelből tekintve. Titkos NATO-jelentések az átalakuló Kelet-Európáról, 1988–1991. MTA BTK TTI – RETÖRKI, Bp. 2019.

 • MÜLLER Rolf – TAKÁCS Tibor:

  Szigorúan titkos ’89. A magyar állambiztonsági szervek munkabeszámolói. L’Harmattan, Bp. 2010.

 • PÁNDI Lajos:

  A kelet-európai diktatúrák bukása. Dokumentumgyűjtemény 1985–95. Mozaik Oktatási Stúdió, Szeged, 1996.

 • PÁZMÁNY Béla (szerk.):

  Antall József országgyűlési beszédei, 1990–1993. Athenaeum, Bp. 1994.

 • RIBA András László – Szekér Nóra:

  Dokumentumok a Magyar Demokrata Fórum korai történetéből. Antológia. Lakitelek, 2017.