A Magyar Szabadság Éve

Dr. Szakály Sándor

a Veritas Történetkutató Intézet és Levéltár főigazgatója

1955-ben született Törökkoppányon. 1980-ban történelem–könyvtár szakos diplomát szerzett az ELTE Bölcsészettudományi Karán. Fő kutatási területe az 1919 és 1945 közötti Magyarország történelme, az ország második világháborús szereplése, a magyar rendvédelmi szervek története, valamint a jelzett időszak politika- és sporttörténete. 1982-ben summa cum laude minősítéssel a bölcsészettudományok doktorává avatták. 1991 májusától a Hadtörténeti Intézet és Múzeum Legújabb- és Jelenkortörténeti Osztály vezetője, 1992 augusztusától 1997 júliusáig az intézmény Bécsi Kirendeltségének vezető-helyettese. 1997 és 1999 között a Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum tudományos főmunkatársaként, majd 2000. december 31-ig az intézmény főigazgatójaként működött. Ezután a Duna Televízió Rt. kulturális igazgatója, majd 2001-től alelnöke. 2004 augusztusától az év végéig a Magyar Országos Levéltár főigazgatójának tanácsadója, főlevéltárosi besorolásban. 2006 óta az MTA doktora, valamint a történelemtudomány habilitált doktora (ELTE). 2006 áprilisától a Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar Társadalomtudományi Tanszékének tudományos szaktanácsadója, 2007 szeptemberétől egyetemi tanára. 2009–2010-ben a veszprémi Pannon Egyetem Modern Filológiai és Társadalomtudományi Karának professzoraként dolgozott. 2011 és 2013 között a Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Karának tanszékvezető egyetemi tanára, a Történelemtudományi Doktori Iskola alapítója és vezetője. 2013-tól a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tudományos rektorhelyettese és az NKE Rendészettudományi Karának egyetemi tanára. 2014 januárjától a VERITAS Történetkutató Intézet főigazgatója, és egyben a Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar tanszékvezető egyetemi tanára. Számos könyv és tanulmány szerzője, munkásságáért többek között Zrínyi Miklós-díjban és Szemere Bertalan-díjban részesült, 2016-ban a Magyar Érdemrend középkeresztjével tüntették ki.