A Magyar Szabadság Éve

Felhívás

 

A ma fiataljai közül sokan nem is sejtik, mekkora bátorság kellett ahhoz, hogy harminc évvel ezelőtt, a kommunista diktatúra utolsó éveiben valaki tüntetésen vegyen részt. Sokat kockáztattak honfitársaink, akik a tiltott március 15-i ünnepségekre vagy a bős–nagymarosi vízlépcső elleni demonstrációra elmentek, akárcsak a romániai falurombolás ellen tüntetők tízezrei. Amikor Nagy Imrét és mártírtársait újratemették, több mint 250 ezer ember gyűlt össze a Hősök terén, pedig sokukban ott élt a félelem, hogy a rendőri erőszak előbb vagy utóbb még lecsaphat rájuk.

A Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Alapítvány a rendszerváltoztatás harmincadik évfordulójára felhívással fordul mindazokhoz, akik a nyolcvanas évek végén részt vettek ellenzéki megmozdulásokon! 

Kérjük, küldje el nekünk akkori portréfotóját és néhány mondatban írja le, milyen ellenzéki megmozdulásokon vett részt.Örömmel vesszük, ha egykori tüntető társainak is figyelmébe ajánlja felhívásunkat, vagy ha már elhunyt hozzátartozójának portréját, nevét és történetét elküldi nekünk!

A szabadság nem hullott az ölünkbe. Az ellenzéki megmozdulásokon résztvevő tíz- és százezrek nélkül másképp alakulhatott volna minden. A rendszerváltoztatás közös sikerünk!

Kérjük, válassza ki az alábbi lehetőségek közül, milyen módon szeretné eljuttatni hozzánk a fényképeket:

KépfeltöltésselPostai úton

Kérjük, hogy mielőtt személyes adatait, valamint a képmását tartalmazó portréfotóját és írásba foglalt emlékeit rendelkezésünkre bocsátja, olvassa el a „Hozzájárulás képmás és szerzői mű felhasználásához, valamint személyes adatok kezeléséhez” elnevezésű dokumentumot, és csak abban az esetben küldje el nekünk személyes adatait, portréfotóját és emlékeinek leírását, ha a dokumentumban foglaltakat megértette és

  • digitális feltöltés esetén: a jelölőnégyzet kipipálásával
  • postai beküldés esetén: a dokumentum kitöltésével és aláírásával 

maradéktalanul elfogadja.

Postai beküldés esetén kérjük a dokumentum kitöltött és aláírt példányát egyidejűleg küldje meg részünkre: Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Alapítvány, 1122 Budapest, Határőr út 35. Kérjük a borítékra írja rá, hogy FELHÍVÁS.

Kérjük továbbá, hogy csak olyan fotókat, adatokat, információkat bocsásson rendelkezésünkre, melyek valóságtartalmáért vállalja a felelősséget. Az Alapítvány a valótlan vagy hamis adatok és információk közlése miatti jogsértésért kizárja a felelősségét.