A Magyar Szabadság Éve

Kortársak emlékeznek

Magyarországon forradalom zajlott le, amely mindnyájunk számára elhozta az emberi jogok teljes körű szabadságát és helyreállította az egyén és a nemzet méltóságát.

Véget vetett a kettős nyelv, a hazugság és az elhallgatott igazságok négy évtizedes országlásának.

Nekem a nemzet szolgálata a hivatásom: az a dolgom, hogy a magyarságot szolgáljam.

Nemzeti érzésű vagyok, európai vagyok, a parlamenti demokrácia alapján állok, utálom a nácizmust és a kommunizmust.

Antall József

Húztuk az időt, de mentünk lépésről lépésre. Szorítottak is, hátráltunk is, és tudatosan is lépkedtünk.

Szerettem volna elkerülni a rendszerváltást.

Berecz János

Ne féltse tőlünk senki Magyarországot! Nagyon fogunk rá vigyázni, mert a miénk.

Csengey Dénes

Az MDF sikere három elemből állt. Az első és legfontosabb: a magyarság megszólításában, nemzeti értékeink szolgálatában, a magyarság hagyományos nemzeti centrumgondolkodásának megtestesítésében. A második: Antall József személye. A harmadik az a bátorság volt, amellyel az MDF rá mert mutatni az SZDSZ vezető köreinek bolsevista gyökereire, hogy tudniillik a nagy antikommunista hangerő mögött valójában a baloldali nómenklatúra átmentése húzódik meg.

Csurka István

Szájer Józsi barátunk Sopronban nem mást, mint Pozsgay Imrét az MSZMP akkor egyik legismertebb emberét tudta legyőzni, megelőzni, illetve Kövér Laci Pápán egyéni körzetben tudott győzni.

Deutsch Tamás

Több mint 40 év után szabadon választott honatyák ültek a parlamenti padsorokban. Az új kormány az esküt megbicsakló hangon mondta. Én mintha a Miatyánkot mondtam volna.

Für Lajos

Idős emberek elsírták magukat örömükben, hogy választás van.

Fürjes Balázs

Az a szabadság, hogy az emberek a hitüket, világnézetüket szabadon megválaszthatják, óriási dolog.

Hack Péter

Amikor az Orbán Viktor elmondhatta a beszédét a Hősök terén, az egy fantasztikus pillanat volt. Hogy ez ő lehetett és azt mondhatta, amit mondott.

Handó Tünde

Volt egy hihetetlen pozitív, optimista várakozás az emberekben. Akkor nagyon jó volt politizálni, nagyon jó élmény volt kampánygyűléseket tartani.

Hodosán Róza

A magyar nép is ott volt, ahol kellett. Kimentek március 15-én mind a 19 megyében, és többen voltak az ellenzéki tüntetésen 15-én, mint a hivataloson. Elkezdtek sztrájkolni országszerte, mindenütt. Elkezdtek tüntetni rendszeresen. Egyszerre csak elkezdték gyakorolni a nem létező jogaikat. Ott voltak a tömegek az utcákon.

Kéri László

Egypártrendszerű diktatúra után egy többpártrendszerű parlamentáris demokrácia lett. Egy olyan alkotmányos jogállam, ahol az emberi jogokat biztosították, ahol nem kellett senkinek se félnie.

Kónya Imre

Az MSZMP-sek mindenféle piszkos trükköt bevetettek. A kampány februárban indult, engem azonnal behívtak katonának. Orbán Viktort is akkor visszahívták tartalékos állományba. Végül elengedtek minket.

Kósa Lajos

Az, hogy egy világbirodalom úgy omlott össze, hogy nem temette maga alá a polgárainak a nagy részét, hanem egy békés rendszerváltáson keresztül végül is létrehozta a parlamentáris, többpárti demokráciát és a szabad piacgazdaságot, ez egy hihetetlenül nagy eredmény.

Magyar Bálint 

Nem hiteles a rendszerváltás akkor, ha ugyanazok az emberek csinálják.

Medgyessy Péter

Pontosan tudtam, hogy az egész rendszer a hazugságra épül. Tudtam, mert párttag, sőt 1988. május óta PB-tag is voltam. 

Németh Miklós

A tétje 1990-nek nem volt kevesebb, mint hogy egy teljesen új társadalmi rendszert kezdjünk el építeni Magyarországon. Egyszerre kellett egy teljesen új politikai intézményrendszert és egy teljesen új gazdasági rendszert fölépíteni. Soha a világon ezt a két lépést egyszerre még nem tették meg. Vagyis egyszerre kellett egy gazdasági válságot menedzselni és fölépíteni egy teljesen új intézményrendszert. 

Orbán Viktor

Május végén Kádár lemondásával véget ért a Kádár-korszak Magyarországon.

Pozsgay Imre

Az egész város ki volt tapétázva. Egymás hegyén-hátán voltak a plakátok.

Rockenbauer Zoltán

Mi, magyarok azért megtettük akkor is a magunkét.

Szűrös Mátyás

Az MSZMP nyíltan, kritikusan szembenéz a múlttal.

Berecz János

Az MSZMP-nek abban volt nagy, mondhatni történelmi érdeme, hogy a sztálini modell fennmaradása ellenére sikerült ebben az országban valamiféle emberarcú viszonyokat is megőrizni, fenntartani. Ha valami pozitívumot mondunk, ahhoz kell igazi bátorság a mai helyzetben.

Horn Gyula

Történelmileg egyedülálló kísérletbe kezdtünk, egyidejűleg próbáljuk kezelni a gazdasági válságot, felgyorsítani a modernizációs folyamatot és demokratizálni a társadalmi élet egészét.

Grósz Károly

Nekem az a véleményem, hogy a többpártrendszer bevezetése nemcsak a pártra, hanem az egész országra és a jövőjére nézve rendkívül hibás, káros következményekkel járna.

Ormos Mária