A Magyar Szabadság Éve

Varsói Szerződés

A Szovjetunió befolyási övezetéhez tartozó közép- és kelet-európai országok katonai szövetsége, amely 1955 és 1991 között állt fenn. Elsődleges célja névleg a NATO ellensúlyozása volt, valójában azonban a szovjet biztonsági igények katonai biztosítását szolgálta, amint ezt a Varsói Szerződés tagállamainak 1968-as csehszlovákiai bevonulása is bizonyította. A közép- és kelet-európai rendszerváltoztatásokkal a Varsói Szerződés is felbomlott.