A Magyar Szabadság Éve

„Bennetek köszöntöm az egész magyar egyházat és nemzetet!” – II. János Pál látogatása Darázsfalván

1988. június 24-én Szent II. János Pál pápa az ausztriai Burgenlandba látogatott, ahol a Darázsfalva (Trausdorf) melletti repülőtéren szentmisét mutatott be százezres hívősereg előtt. Már a helyszínválasztás is szimbolikus, hiszen Darázsfalva közvetlenül a magyar határ mellett fekszik, így nyilvánvaló volt, hogy a szertartáson javarészt magyarok fognak részt venni, akik az ország minden részéből érkeztek a pápai szentmisére. Végül több mint hatvanezer magyar zarándokolt el a szentmisére, mindez negyven év ateista diktatúra után.

„Bár a háromszínű sorompónál belelapoznak útlevelünkbe, határ mintha nem is volna. Hosszú, tömött sorokban, fegyelmezetten érkeznek a magyar buszok és személygépkocsik” – indítja tudósítását a Magyar Hírlap újságírója június 25-én. Szinte valamennyi résztvevő hasonló élményekről számolt be a határátkelés kapcsán, ami nem kis jelentőséggel bír, tekintve, hogy ekkor még állt a műszaki határzár, közismertebb nevén a vasfüggöny. A pápalátogatás, ha csak rövid időre is, de valóban átjárhatóvá tette nem csak két ország, de két világrendszer határát is. A magyar hívők számára különös jelentőséggel bírt a látogatás, hiszen ennyire közel Magyarországhoz még soha nem látogatott Róma püspöke. Ráadásul János Pál pápa személyében Krakkó egykori érsekét köszönthették, aki értette a vasfüggöny mögé zártak életét, hiszen maga is ott élt 1978-as pápává választásáig.

A szentmisén a magyar hívősereg képezte a zarándokok legnagyobb csoportját, mellettük természetesen osztrákok és horvátok voltak jelen nagyobb arányban. A magyar püspöki kar tíz tagja volt jelen a szertartáson, ami szintén azt mutatta, hogy a darázsfalvi pápalátogatás sokkal több, mint egy ország katolikus közösségének felkeresése. A helyszín és a vasfüggöny mögül érkező tízezrek Európa keresztény egységét szimbolizálták. Maga a Szentatya is ezt a momentumot emelte ki prédikációjában. A keresztény értékek jegyében Európa ezer éve összetartozik. Szentbeszédét német nyelven tartotta, de a végén, magyar nyelven szólt a résztvevőkhöz. Testvérként köszöntötte a magyar nép képviselőit, s külön szólt az Erdélyből a diktatúra elől elmenekült magyarokhoz: „A veletek való találkozás nagy lelki örömet jelent nekem. Bennetek köszöntöm az egész magyar egyházat és nemzetet. Népetek története szorosan összekapcsolódik a keresztény hittel. A Krisztus és anyja, Mária iránti szeretet mélyen gyökerezett elődeitek szívében. Ez a szeretet mozgat titeket is” – olvashatjuk a Szentatya magyar nyelvű szentbeszédének szövegét a Magyar Nemzet másnapi lapszámában. János Pál pápa megemlékezett Szent István király halálának 950. évfordulójáról is: „Különlegesen egyesülve veletek, részt veszek jubileumi ünneplésetekben, amellyel ebben az évben Szent István királyotokat tisztelitek. Az ő mély hite és testvéri szeretete legyen ma is példakép és ösztönzés számtokra”.  

„Jó most magyarnak lenni!” – jelentette ki a Magyar Hírlap újságírójának az egyik helyi magyar lelkész. Sokan hasonló érzésekkel távoztak a pápai szentmiséről. Szent II. János Pál pápa prédikációja, különösen a magyar nyelven elmondott beszéde újabb tanúságjele annak, hogy a Szentatya kiemelten figyelt a vasfüggöny mögött élők helyzetére. Látogatása nem csak vallási értelemben volt kiemelt fontosságú, de a helyszín kiválasztásával, a magyar határ közelében több mint hatvanezer magyar zarándok előtt bemutatott szentmisével ha rövid időre is, de bebizonyította, hogy a kereszténység nem ismer határokat. Egyben látogatásának sikere arra is figyelmeztette az európai országok vezetőit a vasfüggöny mindkét oldalán, hogy Európa keresztény egysége a vasfüggöny fennállásának negyedik évtizedében sem merült feledésbe. Az a több tízezer ember, aki a kommunista diktatúrák valamelyikéből érkezett az ausztriai Darázsfalvára ékesen bizonyította mindezt.

Szent II. János Pál pápa látogatása nyitánya volt azoknak az eseményeknek, amelyek egy évvel később a határ magyar oldalán következtek be. 1989. augusztus 19-én Darázsfalvától alig 10 kilométernyire Sopronpusztánál a Páneurópai piknik keretében több száz keletnémet menekült kelt át a határon a szabad világba Ausztria felé. Két évvel később, 1991 augusztusában a hívők már a közben szabaddá és függetlenné vált Magyarországon köszönthették a Szentatyát látogatása alkalmából.

Balogh Gábor

Borítókép: A pápalátogatás tiszteletére emelt kereszt a szentmise helyszínén (Wikimedia Commons)